DETAILS


Author
ROCA-PUIG, Ramon.
Title
(PAPIROLOGIA) Selecció de variants a les Catilinàries de Ciceró - Catilinàries - Acte dels Apòstols - Fragment de I Timoteu en copte, dialecte sahídic - Anunciació. Acròstic copte en dialecte bohaíric.
Subtitle
Edition location
BARCELONA
Year
1971-73-78-81-95
Editorial
Printing
Imp. Grafos.
Pages
Aproximadament 18 pàgines cada un.
Notes
Binding
Cobertes originals il-lust.
Measures
8é menor i 4rt menor.
Comment
Price
9,00 €